Podmínky konference

Konference pedagogů elektrotechnických oborů

Odborná konference věnovná současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice.
Logo