KEP

Archiv konferencí

KEP 2014

Klub Univerzity obrany

Klub Univerzity obrany
Šumavská 4
662 10 Brno


leden 28, 2014 – leden 29, 2014

Tematické zaměření konference

Odborná konference bude věnována současnému stavu výuky a studia elektrotechniky v ČR a prezentaci studentských projektů. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na vybrané aspekty výuky a studia technických oborů. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Cíl konference

Seznámit účastníky konference s Fakultou vojenských technologií, s jejím zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožní výměnu zkušeností mezi pedagogy elektrotechnických oborů a navázání a posílení dobrých profesních vztahů mezi středními školami a Fakultou vojenských technologií. Konference je primárně určena pro středoškolské pedagogy elektrotechnických škol z celého území ČR.

Prohlížet informace o konferencích

KEP 2013

Síň vědecké rady
Univerzita obrany

Univerzita obrany

Kounicova 65
66210 Brno


Brno, CZ

květen 22, 2013 – květen 23, 2013

Odborná konference bude věnována současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na popularizaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti elektrotechniky a podporu podvědomí o důležitosti studia technických oborů.  Účastníci se mimo jiné seznámí s aktuálními výsledky vědy a výzkumu na ČVUT. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnost České republiky.

Prohlížet informace o konferencích
Logo