Procházet index názvů


 • únor 11, 2018 – únor 12, 2018
 • listopad 15, 2016 – listopad 17, 2016

 • květen 18, 2016 – květen 19, 2016

 • květen 30, 2019 – květen 31, 2019
 • květen 31, 2017 – červen 2, 2017
 • květen 19, 2015 – květen 21, 2015
 • květen 22, 2013 – květen 23, 2013

KEP

Konference pedagogů elektrotechnických oborů

Odborná konference věnovná současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice.

 • KEP 2014

  leden 28, 2014 – leden 29, 2014

  Tematické zaměření konference

  Odborná konference bude věnována současnému stavu výuky a studia elektrotechniky v ČR a prezentaci studentských projektů. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na vybrané aspekty výuky a studia technických oborů. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

  Cíl konference

  Seznámit účastníky konference s Fakultou vojenských technologií, s jejím zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožní výměnu zkušeností mezi pedagogy elektrotechnických oborů a navázání a posílení dobrých profesních vztahů mezi středními školami a Fakultou vojenských technologií. Konference je primárně určena pro středoškolské pedagogy elektrotechnických škol z celého území ČR.

 • KEP 2013

  květen 22, 2013 – květen 23, 2013

  Odborná konference bude věnována současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na popularizaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti elektrotechniky a podporu podvědomí o důležitosti studia technických oborů.  Účastníci se mimo jiné seznámí s aktuálními výsledky vědy a výzkumu na ČVUT. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnost České republiky.

 • prosinec 7, 2011 – prosinec 9, 2011Logo